Med glädje inbuder vi härmed till den 15:e upplagan av
STORA SKÅNSKA 3D-JAKTEN
3-4 augusti 2019

3D jakten är öppen för INSTINKTIVA skyttar, dvs med bågar UTAN siktmedel.
EN fast ankringspunkt och UTAN strängvandring.

Kom helst på eftermiddagen fredagen den 2 augusti för anmälan, inskjutning, utrustningskontroll och trevlig samvaro.

22 stationer à 3 mål per dag med start på lördagen klockan 10.00.
Någon station med flu flu-pilar.

Sekretariatet har öppet 19.00-21.00 under fredagen den 2 augusti och mellan 8.00 och 9.30 på lördagen den 3 augusti för anmälan och inskjutning.

KLASS TRADITIONELL
Gammeldags traditionella bågar i NATURMATERIAL, utan pilhylla
med TRÄPILAR men EJ plastnock, fältspets är OK.

KLASS INSTINKTIV
”Modernare glasfiber recurv och långbågar” och med valfria pilar.

HERR / DAM / JUNIOR för vardera klasserna.

Deltagareavgift SENIOR 400 :- JUNIOR (t.o.m. 14 år) 200 :-

På lördagkväll har vi fest med "helgrillad gris och tillbehör" 175 kronor/pers
Medtag själv valfria goda drycker.

På lördag och söndag lunch finns enkel förtäring till överkomligt pris.

Det finns gott om plats för tält, husvagnar eller husbilar
på campen vid lägerplatsen och inskjutningsbanan.
På Raftarpsgården har vi tillgång till vatten , toaletter och duschar.
Vi har tillgång till ett begränsat antal sovplatser,
träbritsar, i det ombyggda stallet.
( 50 :-  / pers / dag )

Sista anmälningsdag är den 12 juli. Det finns begränsat antal platser så skicka anmälan så snabbt som möjligt. Obs anmälan är bindande.

Anmäl dig på: Pilbagegillet@gmail.com

Anmälan ska innehålla namn och vilken klass som skytten avser tävla i och om ni deltar i middagen på lördag kväll.

Vi önskar alla varmt välkomna!

Bästa bågskyttehälsningar
Skånska Pilbåge Gillet

Photos by Simon Werhoef

RAFTARP Lat = N55° 33´ 36,1” Long = E13° 41´ 27,7”